חישוב ימי מחלה לגננת

 ראשי / חישוב ימי מחלה לגננת

 להלן הודעת חשבת משרד החינוך לגבי אופן חישוב ימי מחלה וניכוי ישכר