חזון הארגון

 ראשי / חזון הארגון

 חזון הארגון:

ארגון גננות מחנכות הוא ארגון עובדים, הפועל להעצמת מעמדה של הגננת ולהכרה בחשיבות החינוך הקדם יסודי.

מטרותינו:

  • הקשבה לצרכי הגננת
  • שיפור תנאי העבודה של הגננת וקידומה המקצועי
  • ליווי אישי וייעוץ משפטי
  • הכרה בייחודיות תפקיד הגננת
  • עידוד יוזמות חינוכיות והעצמת הגננת
  • מתן הטבות, מוצרי פנאי ורווחה לגננות ובני משפחתן

 מצ"ב כאן  חזון לתשתית חינוכית לגיל הרך, שכתבו חברות ההנהלה.