זכויות ונהלים

 ראשי / זכויות ונהלים

זכויות הגננת ומינהלה:

אחריות למציאת מילוי מקום לגננת-הנחייה האגף

בקשת הצטרפות לקרן פנסיה-  כאן

בקשה להעברה ממחוז למחוז או בתוך המחוז

בקשה לאישור תשלום משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים בגין בן משפחה

בקשה לאישור חופשה ללא תשלום

בקשה לאישור חופשה ללא תשלום בתוך שנת הלימודים

דוח חודשי לגננת - כאן.

דוח חודשי- טופס פרטים לממלאת מקום  - כאן

החזר נסיעה ללימודים-כאן

החזרי נסיעה-תיקון הרפורמה בתח"צ 9/2016

הצהרה על מחלת ילד- כאן

הצטרפות לקרן השתלמות כאן

הצהרת עובד ממלא מקום  - כאן

הרשמה לקורסים המקוונים תשע"ח לעו"ה שאינם בשבתון - לחצו כאן

זכויות ביטוחיות לגננות-כאן

חוברת הקורסים והשתלמויות לשנת תשע"ח לחצו כאן

חובת הגשת תכנית עבודה שנתית ב ל ב ד. הוראת מנהלת האגף-כאן

חישוב דרגה- פנייה למינהלת אופק:1700-550-043

טופס 101 -כאן

מילגת לימודים תשע"ח לחברות ארגון הגננות -טופס הסבר+בקשה

מילגות -בירורים בטלפון:03-7106764/94 בשעות 14.00-15.30

מילוי מקום לגננת באחריות המעביד-חוזר כאן

עדכון פרטי חשבון בנק- כאן

ערעור על העברה יזומה

קצובת נסיעה -טופס- כאן

קידום דרגה למנהלת גן- מדדי הערכה

קידום דרגה לגננת משלימה- מדדי הערכה

שבתון- בירורים ומידע

 

 נהלים:

אופק חדש-הנחיות לעו"ה

אחריות הסייעת לילד בעת איחור הוריו
איסור העסקת מאבטח במימון הורים

איסור ממתקים בגן

איסור מסירת מידע

איסור להתראיין בתקשורת

איסור עישון בגן

גננות חונכות- תפקידים
דחיית המעבר לביה"ס
דיווח על תאונת ילד- פקס למשלוח הדו"ח:
02-5602369 וגם 03-9778144
למפקחת, לראש מחלקת החינוך ובתיק הגן.
הבאת ילדים לגן ושחרורם מהגן [סעיף 7]
הורים פרודים/גרושים
הזנה במסגרות חינוך -הנחיות משרד הבריאות
הזנה במוסדות חינוך- חוזר מנכ"ל משרד החינוך

החלפה וניקוי ילדים מצטאים

הנחיות לשילוב ילד עם רגישות למזון במוס"ח

העדרות עקב מחלה

העדרות עקב לימודים

העדרות - נסיעה לחו"ל

הערכת הגננת לקראת עלייה בדרגה

הימים הראשונים בשנה"ל

לקט לגננת- חוברת הנחיות /האגף לחינוך קד"י