פניות מיו"ר הארגון אל גורמי חינוך שונים

 ראשי / פניות מיו"ר הארגון אל גורמי חינוך שונים
פנייה למנכ"ל משרד החינוך בנושא גננות משלימות ושכר ממלאות מקום
פניה בנושא גננות משלימות לסימה חדד
פנייה מיו"ר הארגון אל קב"ט השומרון- דרישות המנוגדות לחוקי העבודה
פניה של יו"ר הארגון למפקחות בנושא בחירת מבנה שבוע העבודה ביוח"א
פניה של יו"ר הארגון אל המפקחות בדרישה להפסיק לאלץ גננות לעבוד ביוח"א
פניה לח"כ מאיר כהן- יו"ר השדולה להנהגות בית ספריות בנושא- הפגיעה בגננות
לחברי כנסת-שדולת ההנהגה הבית ספרית, בנוגע ליום המורה/יום הגננת
למנהל מחלקת גני ילדים בתל אביב- פתרון מיידי לגביית כספי הורים

לסימה חדד- דרישה להסדרת גבייה אחידה בכל הגנים בארץ

למנכ"לית- תוספות שכר ייחודיות לגננת.
לסימה חדד- ימי הערכות בניגוד לחוק
מכתב למפקחות- התערבות מנוגדת לחוק
לסימה חדד- חוקי העבודה חלים גם על הגננת
לשר החינוך- עם העלאת הצעת חוק - אחריות הגננות להודעה על אי הגעת ילד לגן
לסימה חדד- זימון גננות נהריה למפגשים מעבר לשעות העבודה

לסימה חדד- עבודה בגן בהעדר סייעת

לסימה חדד- דרישה להפסקת פעילות הפוגעת בגננות

לסימה חדד -בקשה להערכת הגננת באופן הוגן +מסמך של האגף
לסימה חדד-סקר שביעות רצון ההורים מהגן
למנכ"לית המשרד - גן תלת גילי פוגע בילדים ובצוות.
למדור תנאי שירות עו"ה-בנוגע לזכאות לשעת הנקה עבור גנות יוח"א
מסמך הארגון: תשתית להפעלת מערכת חינוך מיטבית לגיל הרך-הועבר לאנשי אקדמיה
מכתב לנשיא ריבלין -גן זה לא מחסן -המשבר בגני ילדים לגילאי שלוש/ארבע

לדר' עירית ליבנה- ילד עם בעיה רפואית בגן ללא סייעת צמודה 11.1.15

לסימה חדד: מתן הוראות לגננות בניגוד לחוזרי מנכ"ל ולסיכומי הארגון היציג
לסימה חדד - ימי חשיפה בגנים תשע"ג  האם יש צורך?
ימי חשיפה תשע"ה -הוראות חדשות ממשרד החינוך
לסימה חדד- שינוי תוכן והוספת משימות לשעות נוספות חמ"ד 7.11.14
מכתב למנכ"לית משה"ח בנושא דמי שתיה למשלימות
דו"ח פעילות –ועד מנהל ארגון גננות מחנכות תשע"ד
תוצאות סקר: עולם ישן-אופק חדש
תגובת הארגון לתשובתה של סימה חדד מה יפית לגננות שדרות
מכתב לשר החינוך בנושא :ימי חשיפה בגנים

למנכ"לית- חובת השתלמות עזרה ראשונה שאינה מיושמת

מכתב מסימה חדד מה יפית למפקחות :אופק חדש-36 שעות נוספות 21.11.13
1.מכתב לסימה חדד מה יפית: הנדון דרישת תגמול לגננות עבור שעות נוספות 30/10/13
2. תשובה מסימה חדד מה יפית ליו"ר הארגון
3.תגובת דורית חזן לסימה חדד מה יפית 17/11/13
מכתב לשר החינוך בנוגע לפגיעה חמורה בגננות יוח"א
מכתב לשר החינוך  בנושא גננות חולות 24/9/13
 מכתב לשר החינוך  בנוגע לנוהל היעדרויות גננות.

מכתב לשר החינוך בנגע להתנהלות מזכ"ל ההסתדרות 27.3.13

מכתב בנושא נוהל מילוי מקום לגננת נשלח לגננות, למפקחות, ולרשויות.
הדרכה לדיבור נכון- מכתב לסמנכ"לית משרד החינוך 17.11.12

 למנכל"ית- אפליה בהמרת שכר לגננות לעומת גננות חט"צ