טופס עמותה פדגוגית

 ראשי / טופס עמותה פדגוגית

ההצטרפות לעמותה פדגוגית אינה כרוכה בתשלום, אך מעניקה הטבות וסבסוד פעילויות לאורך השנה.

מי שלא העבירה לנו טופס חתום - מצ"ב כאן- לא תוכל לקבל סבסוד מטעם הארגון.

זו הנחיה של משרד החינוך ואנו נאלצות לפעול לפיה.